Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Sisteminin Kurulması Toplantısı Yapılmıştır.

​Strateji Geliştirme Başkanlığımızca 04/05/2016 tarihinde Merkez Birimlerin İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanları ve Bağlı Kuruluşların Strateji Geliştirme Başkanlarının katılımı ile yapılan "Stratejik Yönetim ve Planlama Çalışmaları" ile "İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişi" hakkında toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda;
Strateji Geliştirme Başkanı Sn Dr. Hakkı ÖZTÜRK tarafından Sağlık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planının sadece Bakanlığın değil tüm sağlık sektörünü kapsayan bir plan olacağı vurgulanmıştır.
2018-2022 Stratejik Plan ile 2017 Performans Programı hazırlık çalışmalarına Mayıs ayı itibariyle başlandığı, 2017 Performans Programı hazırlanırken performans hedefi olarak Stratejik Planda yer alan hedefe yönelik stratejilerin, faaliyet olarak da yine stratejik planda yer alan faaliyetlerin alınması gerektiği vurgulandı.
Toplantının ikinci oturumunda ise katılımcılara İç Kontrol sistemine ilişkin süreç çalışması, İç Kontrol Eylem Planın uygulanmasına ilişkin birimlerin neler yapacağı, sonraki süreçte iç kontrol çalışmaları hakkında birimlerin görüşleri alınmıştır. Ayrıca Başkanlığımızca belirlenecek ve duyurulacak metodolojiye uygun Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması amacıyla birimlerin Haziran ayında çalışmalara başlamaları istenmiştir. Soru-cevap kısmı yapılarak toplantı tamamlanmıştır.

Başkanlığımızın İç Kontrol Sistemine ilişkin düzenlediği anket sonucu : degerlendirme_toplantisi_04052016.docx 


dsc_0010.jpg


dsc_0018.jpg
dsc_0035.jpg
dsc_0036.jpg


Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.