Yeni Teşkilat yapılanması sonrası Mali Uyum Eğitimi

​12-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Mali Uyum Eğitimine ilişkin Üst  Yazı, Genel Bilgilendirme Duyurusu, Katılımcı Listesi ile Eğitim Programı aşağıda yer almaktadır.

Egitim_Ustyazisi.pdf

YeniTeskilatyapılanmasısonrasıMaliUyumEgitimi.pdf

Yeni Teşkilat Yapılanması Sonr_Katılacaklar İcmal_Taşra

Egitim_Programi.pdf

Çalıştay Düzeni.pdf

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.