Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi hakkında genel yazı

Sağlık Bakanlığı adına Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi için Bakanlık hastaneleri dışında görevlendirilen personelden alınan  “Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” hakkında genel yazı ve ekleri aşağıda yer almaktadır. Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.