2017/2018 Dönemi Taslak İç kontrol Uyum Eylem Planı Toplantısı 19.01.2017

Faaliyet Tarihi : 5.6.2017
2017-2018 dönemi Taslak İç Kontrol Uyum Eylem Planı çalışma grubu toplantısı 19.01.2017 tarihinde düzenlendi. 
Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Bakanlık Merkez Birimlerin İç Kontrolden Sorumlu Daire Başkanları ve Birim Sorumluları katıldı. 
2017-2018 dönemini kapsayan Taslak İç Kontrol Uyum Eylem Planı hakkında Birimlerin görüş ve önerileri alınarak toplantı sonuçlandırıldı. 
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.