30 Kasım 2017 İç Kontrol Farkındalık Eğitimi

2017-2018 İç Kontrol Eylem Planında KOS1.1’ de “İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.” Genel şartına yönelik E.1.1.5 de yer alan eylemde “İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine yönelik merkez birimlerde farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak amacı ile belirlenen tarihlerde, periyotlarda veya birimlerin talep etmesi halinde toplantılar/ eğitimler/bilgilendirmeler yapılması” denilmektedir.

Bu kapsamda iç kontrol konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 29 Kasım 2017 tarihinde Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğünden toplam 34 personele, 30 Kasım 2017 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 90 personele İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir. İç Kontrol çalışmaları hakkında katılımcıların soruları ve görüşleri alınmıştır
06122017_Faaliyet_1.jpg
06122017_Faaliyet_1.jpg
06122017_Faaliyet_1.jpg
06122017_Faaliyet_1.jpg
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.