Bakanlık Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 30.11.2017

Faaliyet Tarihi : 30.11.2017

2017-2018 İç Kontrol Eylem Planında KOS1.1’ de “İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.” genel şartına yönelik E.1.1.5'te yer alan eylemde “İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine yönelik merkez birimlerde farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak amacı ile belirlenen tarihlerde, periyotlarda veya birimlerin talep etmesi halinde toplantılar/ eğitimler/bilgilendirmeler yapılması” denilmektedir.

Bu kapsamda, 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde iç kontrol konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 34, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 90 personele “İç Kontrol Farkındalık Eğitimi” verildi. İç Kontrol çalışmaları hakkında katılımcılara aktarılan kapsamlı bilgi sonrasında, soru ve görüşler alındı.

 
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.