Bolu İli “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” 24-26 Nisan 2019

Faaliyet Tarihi : 24.04.2019

İç Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Organizasyon, Yönetişim ve İş Süreçlerinin Güncellenmesi” Projesi kapsamında 24-26 Nisan 2019 tarihlerinde “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” Bolu ilinde düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı; Taşra teşkilatına yönelik İç Kontrol sistemi, süreç ve yönetiminde farkındalığın artırılması, risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi, kurumsal hafızanın oluşturulması ile İç denetim konularında etkin ve verimli bir yönetim anlayışına destek verilmesi amacıyla, İç Kontrol Dairesi Başkanımız Abdullah Yusuf UĞUZ önderliğinde düzenlenen çalıştaya 14 İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan/Başkan Yardımcısı, İç Kontrol sorumlusu ve personel ile toplamda 66 personelin katılımı sağlanmıştır.

Ayrıca 14 İl Sağlık Müdürlüğünden eğitime katılan Destek Hizmetleri Başkan/Başkan Yardımcıları ile Mali Mevzuat konularının değerlendirmesi de yapılmıştır.


DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u alınmıştır.  24.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.09.2019 İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 29.08.2019 tarihli ve 355 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınmıştır  4.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  27.08.2019 T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  31.07.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/10 numaralı ihalenin sonuç ilanı  31.07.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Haziran Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.07.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.