İç Kontrol Eylem Planı İlk 3 Aylık (2017-2018) Değerlendirme Toplantısı

 

 
Bakanlık Merkez Birimleri İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanları ve Birim Sorumlularının katılımı ile iç kontrol Eylem Planı (2017-2018) Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir.

Eylem Planı’nın ilk Üç aylık döneminde yapılması gereken eylemler hakkında Merkez Birimlerimize bilgilendirme yaptık. Birimlerden risk yönetimi ve iç denetim konusunda ayrıca taşra teşkilatı için iç kontrol konusunda eğitim düzenlenmesi ihtiyacının olduğu dile getirilmiştir.


Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.