İç Kontrol Eylem Planı İlk 3 Aylık (2017-2018) Değerlendirme Toplantısı 05.06.2017

Faaliyet Tarihi : 5.6.2017
Bakanlık Merkez Birimleri İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanları ve Birim Sorumlularının katılımı ile İç kontrol Eylem Planı (2017-2018) değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Eylem Planı’nın ilk üç aylık döneminde yapılması gereken eylemler hakkında Merkez Birimlere bilgilendirme yapılan bilgilendirme sonrası devam eden toplantıda, Birimlerden risk yönetimi, iç denetim ve taşra teşkilatı için iç kontrol eğitimlerinin düzenlenmesi ihtiyacının olduğu dile getirildi..
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.