Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 21.12.2016

Faaliyet Tarihi : 21.12.2016

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine, İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı hakkında İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanı ve Birim Sorumlularının katılımı ile toplam 30 personele İç Kontrol Farkındalık Eğitimi verildi. 
İç Kontrol Birim Sorumlusu Tülay ÇECE'nin İç Kontrol Sistemi, Mevzuatı ve İşleyişi ile İç Kontrol Eylem Planın Uygulanmasına ilişkin sunumunun ardından İç kontrol çalışmaları hakkında katılımcıların soruları ve görüşeri alındı.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.