İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 21.11.2017

Faaliyet Tarihi : 21.11.2017

2017-2018 İç Kontrol Eylem Planında KOS 1.1’de “İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.” genel şartına yönelik E.1.1.5 de yer alan eylemde “İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine yönelik merkez birimlerde farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak amacı ile belirlenen tarihlerde, periyotlarda veya birimlerin talep etmesi halinde toplantılar/eğitimler/ bilgilendirmelerin yapılması” denilmektedir.

Bu kapsamda iç kontrol konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 15-16 Kasım 2017 tarihinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden toplam 366 personele, 21 Kasım 2017 tarihinde Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünden 48 personele, Hukuk Müşavirliğinden 24 personele İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir. İç kontrol çalışmaları hakkında katılımcıların soruları ve görüşleri alınmıştır.

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.