Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Personeli İç Kontrol Farkındalık Eğitimi


2017-2018 İç Kontrol Eylem Planında KOS1.1’ de “İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.” Genel şartına yönelik E.1.1.5 de yer alan eylemde “İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine yönelik merkez birimlerde farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak amacı ile belirlenen tarihlerde, periyotlarda veya birimlerin talep etmesi halinde toplantılar/ eğitimler/bilgilendirmeler yapılması” denilmektedir. 
   
Bu kapsamda iç kontrol konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Şubat 2018 tarihinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden toplam 48 personele, İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir. İç Kontrol çalışmaları hakkında katılımcıların soruları ve görüşleri alınmıştır.

20180207_faaliyet_1.jpeg

20180207_faaliyet_2.jpeg

20180207_faaliyet_3.jpeg
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.