Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değerlendirme Sempozyumu

​Kamu İhale Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İşbirliği ile 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde “Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değerlendirme” Sempozyumu düzenlenmiştir.  Mal ve Hizmet Alımlarında Sözleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi kapsamında Başkanlığımız Mali Analiz Daire Başkanı Abdullah Yusuf UĞUZ tarafından sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda sağlık alanında yapılan mal ve hizmet alımlarında yaşanan sıkıntılar anlatılmış, idare ve yüklenicilerin bu sıkıntıları aşabilmesi için yapılması gereken yasal düzenleme teklifleri Kamu İhale Kurumu yetkililerine sunulmuştur. Ayrıca Sempozyuma Mali Analiz Daire Başkanlığında görevli Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcıları katılım sağlamışlardır.


Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.