Muhasebe/Depo Kontrol İşlemleri ve 2018-2019-2020 Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması 12.12.2017

Faaliyet Tarihi : 12.12.2017


694 KHK sonrasında Mülga Kurumların taşınır devir işlemleri ile birimlerimizin 2017 yılı taşınır hesaplarının MKYS/TDMS/KBS uygulamalarının kontrol işlemleri yapıldı.

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.