Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 28.11.2016

Faaliyet Tarihi : 28.11.2016

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü talebi doğrultusunda 28.11.2016 tarihinde, Genel Müdürlük personeline “İç Kontrol Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. 
Halk Sağlığı Kurumu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitime, İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanları ve Birim Sorumluları da dahil toplam 240 personel katılım gösterdi. 
 
Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı Tahir Koksal Güneş’in toplantı konusundaki kısa bilgilendirme sonrası 
İç Kontrol Birim Sorumlusu Tülay Çece tarafından iç kontrol sistemi, mevzuatı, işleyişi ile iç kontrol eylem planın uygulanmasına ilişkin kapsamlı bilgilendirme gerçekleştirildi. 
İki oturum süren eğitim sonrasında, iç kontrol çalışmaları hakkında katılımcıların soru ve görüşleri alındı. 

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u alınmıştır.  24.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.09.2019 İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 29.08.2019 tarihli ve 355 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınmıştır  4.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  27.08.2019 T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  31.07.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/10 numaralı ihalenin sonuç ilanı  31.07.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Haziran Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.07.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.