Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 05.06.2017

Faaliyet Tarihi : 5.06.2017

Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanları ve Birim Sorumlularının katıldığı “İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı (2017-2018) Farkındalık Eğitimi”ni 29.03.2017 tarihinde gerçekleştirildi.  
Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı’nda belirtilen "Eylem E.1.1.7: İç kontrol konusunda eğitim alan birim sorumlularınca; kendi birimlerinde farkındalığın arttırılmasına yönelik program dahilinde eğitim verilmesi ve hazırlanan programın Strateji Geliştirme Başkanlığı’na bildirilmesi" ifadesi kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı personeline yönelik 24 kişinin katılımı ile İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı (2017-2018) hakkında farkındalık eğitimi düzenlendi.

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u alınmıştır.  24.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.09.2019 İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 29.08.2019 tarihli ve 355 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınmıştır  4.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  27.08.2019 T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  31.07.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/10 numaralı ihalenin sonuç ilanı  31.07.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Haziran Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.07.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.