Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 05.06.2017

Faaliyet Tarihi : 5.6.2017

Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanları ve Birim Sorumlularının katıldığı “İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı (2017-2018) Farkındalık Eğitimi”ni 29.03.2017 tarihinde gerçekleştirildi.  
Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı’nda belirtilen "Eylem E.1.1.7: İç kontrol konusunda eğitim alan birim sorumlularınca; kendi birimlerinde farkındalığın arttırılmasına yönelik program dahilinde eğitim verilmesi ve hazırlanan programın Strateji Geliştirme Başkanlığı’na bildirilmesi" ifadesi kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı personeline yönelik 24 kişinin katılımı ile İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı (2017-2018) hakkında farkındalık eğitimi düzenlendi.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.