Strateji Geliştirme Başkanlığı İletişim ve Motivasyon Toplantısı 09.05.2019

Faaliyet Tarihi : 9.05.2019


Strateji Geliştirme Başkanımız Dr. Abdulvahit Sözüer başkanlığında 09 Mayıs 2019 tarihinde İletişim ve Motivasyon Toplantısı düzenlenmiştir.

Bakanlığımız 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı Bilgi İletişim Standardı BİS 13.2 ‘de “Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.” Genel şartına yönelik “E 13.2.1 Birim amirlerinin kurumsallaşma kapsamında personelleri ile üç ayda bir toplantı yapmalarının sağlanması” eylemi gereğince 09 Mayıs 2019 tarihinde Bakanlığımız konferans salonunda Strateji Geliştirme Başkanımız Dr. Abdulvahit Sözüer başkanlığında ve İç Kontrol Dairesi Başkanımız Abdullah Yusuf UĞUZ’ un koordinatörlüğünde gerçeleştirilen toplantıya tüm Daire Başkanlarımız ile 100 personel katılım sağlamıştır.

Toplantıda İç kontrol Dairesinden Tülay ÇECE, Sevgi Şirin YAMAN, İsmail Hakkı DOĞAN, Ayşe KAÇAR, Mustafa Emrah KILÇIK ve Fatma TÜRKERİ'nin hazırlandığı ekip çalışmasına yönelik bir video gösterimi yapılmış, ardından Daire Başkanımız Abdullah Yusuf UĞUZ toplantının amacı ve çalışan memnuniyet anketinin sonuçlarına yönelik sunum yapmış, Danışmanımız Serkan GÜLENER ise Kurumsal Kültür ve Aidiyet konulu sunumunu gerçekleştirmiştir.

Personelin sorunları ve önerileri konularında Serbest kürsü oluşturularak, Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit SÖZÜER tarafından sorulara cevap verilmiştir. Ayrıca bu toplantıların daha sık yapılması gerektiği vurgulanmış, gösterimi yapılan kapanış videosu ile toplantı sona ermiştir.​

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u alınmıştır.  24.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.09.2019 İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 29.08.2019 tarihli ve 355 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınmıştır  4.09.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  27.08.2019 T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  31.07.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/10 numaralı ihalenin sonuç ilanı  31.07.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Haziran Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  23.07.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.