Yeni Teşkilat Yapılanması Sonrası Mali Uyum Eğitimi 12-14 Nisan 2018

Faaliyet Tarihi : 12.04.2018

      Sağlık Sisteminin  Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında, Başkanlığımız tarafından yürütülen "Sistem Finansmanı ve Yönetişim Projesi" doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerinin kendi ilindeki mali hususların yürütülmesi, koordinasyonu ve değerlendirmesine yönelik olarak Başkanlığımızca 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde "Yeni Teşkilat Yapılanması Sonrası Mali Uyum Eğitimi" gerçekleştirildi.

      663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 15.08.2017 tarihli 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak Teşkilatımızda birleşme sonrası yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanımız Sayın Dr. Abdulvahit SÖZÜER'in de katılımı ile mali hususlara ilişkin konularda eğitimler verildi.

      Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile  Taşra Teşkilatı arasındaki koordinasyonun  sağlanması, bilgi alışverişinin hızlandırılması ve Taşra Teşkilatında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması adına 252 katılımcı ile birlikte "İllerin Beklentileri ve Önerileri Çalıştayı" 7 ayrı grup oluşturularak düzenlendi.

Stratejik Plan Tanıtımı Sunumu_12.04.2018.pptx
Genel Bütçe İş ve İşlemleri.pptxİç Kontrol Eylem Planı.pptx
İhalelere Katılmaktan Yasaklama.pptx
İl ÖZel İdareleri Ödenek Takip Sistemi.pdf2018-1 Genelge Sunumu-Antalya.ppt
Kamu İhale Tebliği Değişiklikler.pdfKamu Zararı-Kamu Alacağı.PPT
Neden İç Kontrol.pptxÖdenek Planlama, Tahsis, Taahhüt İşlemleri.pptTaşınır ve Taşınmazların Yönetimi.pptx4734 Sorunlar ve Çözüm Önerileri.pdfDUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.12.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ekim Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  25.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/13 numaralı ihalenin sonuç ilanı  21.11.2019 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunuldu  12.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç Kontrol Uzmanı Danışmanı İstihdamı Duyurusu(İlan Tarihi 04.11.2019 - İlan Bitiş Tarihi 21.11.2019 saat 18:00)  4.11.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Eylül Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  22.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.