T.C.Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar 2017 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar 2017 Yılı Bütçesi sunumu için

SB_GenelKurul.pdf

Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.