Baslik

Vizyonumuz


Sağlık alanında yaşanan gelişmeleri küresel boyutta takip ederek karar vericilere yeni stratejiler geliştiren bir başkanlık olmak. 

 

Misyonumuz


Bakanlığımız orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesinde rehberlik ve koordinasyon sağlamak, izleme, değerlendirme ve raporlama yaparak politika belirlenmesine katkı sağlamak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.