STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Dr. Abdulvahit SÖZÜER
Strateji Geliştirme Başkanı
Mustafa AKTAŞ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Yalçın ÖZMUTLU
Genel Bütçe Dairesi Başkanı
Yalçın ÖZMUTLU
Ödenek Planlama ve Gider
Takip Dairesi Başkanı
Abdullah Yusuf UĞUZ
Mali Analiz Dairesi Başkanı
Tahir Köksal GÜNEŞ
Döner Sermaye Dairesi Başkanı
Abdullah Yusuf UĞUZ
İç Kontrol Dairesi Başkanı
Dr. Songül DOĞAN
Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanı
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.