2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2. Çeyrek Dönem ...
22 Nisan 2021
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2021 Yılı I. Dönem (Ocak, ...
08 Nisan 2021
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Dönem sonu, ...
05 Nisan 2021
T.C. Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır
28 Şubat 2021
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Aralık Dönemi ...
26 Ocak 2021
T. C. Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem ...
14 Ocak 2021
2021 Yılı Genel Bütçesinin Bazı Tertiplerine İlişkin Bilgilendirme Duyurusu
06 Ocak 2021
2. ve 3. Basamak Sağlık Tesisleri ile ADSM’lerin Genel Bütçe Kaynaklı Yolluk ...
22 Ocak 2021
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2020 Yılı IV. Dönem ...
04 Ocak 2021
İç Kontrol Sistemi Sorumlu Personel Görevlendirmeleri
30 Aralık 2020
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Kasım Dönemi ...
25 Aralık 2020
“2020 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin” Genelge (Sıra ...
11 Aralık 2020
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Ekim Dönemi ...
26 Kasım 2020
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Eylül Dönemi ...
26 Ekim 2020
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2020 Yılı III. Dönem ...
02 Ekim 2020
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Ağustos ...
22 Eylül 2020
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
31 Aralık 2019
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Kasım Ayı ...
23 Aralık 2019
T.C. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
20 Aralık 2019
Genel Bütçe İşlemlerine İlişkin 2019 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleriyle ...
18 Aralık 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
05 Aralık 2019
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ekim Dönemi ...
25 Kasım 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
21 Kasım 2019
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe ...
12 Kasım 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
05 Kasım 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç ...
04 Kasım 2019
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Eylül Dönemi ...
22 Ekim 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
09 Ekim 2019
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem ...
02 Ekim 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
01 Ekim 2019
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ...
24 Eylül 2019
​​Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos ...
23 Eylül 2019
İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında ...
04 Eylül 2019
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2018 Yılı IV. Dönem ...
31 Aralık 2018
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2018/Kasım Dönemi ...
24 Aralık 2018
ÖNEMLİ DUYURU 2018 Yılsonu Genel Bütçe İşlemleri Hakkında Merkezi Yönetim ...
24 Aralık 2018
ÖNEMLİ DUYURU İl Özel İdarelerine İhtiyaçlar Doğrultusunda Ödenek Aktarılabilmesi ...
24 Aralık 2018
İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı
07 Aralık 2018
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
30 Kasım 2018
Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
26 Kasım 2018
2019-2020-2021 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları
08 Kasım 2018
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2018/Eylül Dönemi ...
05 Kasım 2018
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
17 Ekim 2018
Merkez Pay Ödemesi
17 Ekim 2018
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2018 Yılı III. Dönem ...
08 Ekim 2018
İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı İşletme Birimlerinin Dikkatine
03 Ekim 2018
2018 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
24 Eylül 2018
696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Alınan Personelin Öğrenim, ...
18 Eylül 2018
Maliye Bakanlığı'nın Muhasebe Birimlerine Taşınır İşlemleriyle ilgili Duyurusu
03 Eylül 2018
2018-2019-2020 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları
05 Aralık 2017
Bakanlık Merkez ve Taşra Birimlerinin Taşınır Depo Sorumluluk Alanları, ...
06 Aralık 2017
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
07 Aralık 2017
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
13 Aralık 2017
02.12.2017 tarihli SGB yönergesinde değişiklik yapıldı.
13 Aralık 2017
Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri
13 Aralık 2017
ÖNEMLİ - Süreklilik Arz Eden Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları ...
14 Aralık 2017
ÖNEMLİ - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) Ödenek Aktarılabilmesi ...
18 Aralık 2017
12-16 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen Çalıştay
19 Aralık 2017
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2017/Kasım Ayı ...
20 Aralık 2017
Kamu Zararlarına İlişkin 2017/22 Sayılı Genelge
20 Aralık 2017
ÇOK ÖNEMLİ Kapatılan Kurumların (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye ...
25 Aralık 2017
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına ilişkin genel yazı
26 Aralık 2017
Döner Sermaye İşletmeleri ve İşletme Birimlerinin Kapanış ve Açılış İşlemleri
01 Kasım 2017
Ödenek Taleplerine İlişkin 2017/18 Sayılı Genelge
03 Kasım 2017
Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Yönergesi
03 Kasım 2017
25 Kasım 2017 tarihi itibari ile görevleri sona eren Sözleşmeli Personelin ...
09 Kasım 2017
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı Ekim/2017 Dönemi ...
27 Kasım 2017
Mahkeme Harcı Masrafları ve İlama Bağlı Borçlar Hakkında Duyuru
27 Kasım 2017
Ekim 2017 Döneminden İtibaren Aylıkların Ödenmesi Hakkında (Genel Bütçe)
03 Ekim 2017
663 Sayılı KHK da yapılan değişiklik sonrası, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe ...
03 Ekim 2017
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2017 Yılı III. Dönem ...
04 Ekim 2017
Tüm İllerimizin Aile Hekimliği Ödenekleri Gönderilmiştir.
06 Ekim 2017
Ekim 2017 'den itibaren Aylıkların Ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat ...
10 Ekim 2017
Ekim 2017 'den itibaren Aylıkların Ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat ...
09 Ekim 2017
Aile Hekimliği Ödemeleri Hakkında Duyuru
11 Ekim 2017
Ekim 2017 Aylıklarının ödemesinde yaşanan sorunlara ilişkin duyuru
11 Ekim 2017
Kurumsal ve Fonksiyonel Kodlar Hakkında Duyuru
17 Ekim 2017
694 KHK Sonrası Taşınır Devir İşlemlerine İlişkin Resmi Yazı
18 Ekim 2017
Say2000i Sisteminde Personel Devir İşlemlerinin yapılması hakkında duyuru
23 Ekim 2017
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı Eylül/2017 Dönemi ...
24 Ekim 2017
(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun ...
25 Ekim 2017
İkinci ve Üçüncü sağlık tesislerinin talep ettikleri Genel Bütçe Ödenekleri ...
26 Ekim 2017
Genel Bütçe Kaynaklı Avans ve Kredilerin Kapatılması Hk.
26 Ekim 2017
Personel Devir İşlemlerini Gerçekleştirmeyen Harcama Birimlerine İlişkin ...
27 Ekim 2017
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı Ağustos/2017 ...
26 Eylül 2017
Daha Fazlası