Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2022/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.

26 Ağustos 2022