Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Sistem Değerlendirme Raporlama Danışmanı İstihdamı Duyurusu (27.09.2022 ilan tarihi - 12.10.2022 tarihinde saat 18:00’e kadar ilan bitişi)
27 Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktırBu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Sistem Değerlendirme Raporlama Danışmanı alınacaktır.

İlan_Metni_Bireysel_Danışman_Alımı.doc
EK-2 ÖZGEÇMİŞ FORMU.docx
EK-1 Başvuru Mektubu Örneği.docx