Telefon Rehberi
21 Aralık 2022

BAŞKANLIK
Başkanlık Sekreteryası 0(312) 573 70 53
0(312) 573 70 54
0(312) 573 71 45
0(312) 573 70 56
0(312) 573 72 36
Başkanlık Makamı 0(312) 573 70 63
0(312) 573 72 79
Merkez Döner Sermaye Muhasebe Birimi 0(312) 573 72 21
0(312) 573 71 40
0(312) 573 72 18
0(312) 573 73 12
0(312) 573 72 88
GENEL BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı Sekreteryası 0(312) 573 71 27-52
Bütçe Hizmetleri Birimi 0(312) 573 71 48
0(312) 573 70 93
0(312) 573 73 47
0(312) 573 70 69
0(312) 573 73 46
0(312) 573 73 35
0(312) 573 73 18
0(312) 573 72 62
Taşınır Yönetim Birimi / Taşınmaz Yönetim Birimi 0(312) 573 71 49
0(312) 573 71 87
0(312) 573 70 78
0(312) 573 73 25
0(312) 573 71 29
ÖDENEK PLANLAMA VE GİDER TAKİP DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı Sekreteryası0(312) 573 71 89
Döner Sermaye Bütçe Planlama ve Tahsis Birimi 0(312) 573 71 62
0(312) 573 71 75
0(312) 573 73 49
0(312) 573 73 03
Genel Bütçe Ödenek Planlama ve Tahsis Birimi 0(312) 573 71 55
0(312) 573 73 23
0(312) 573 71 34
0(312) 573 71 84
Hizmet Harcamaları Değerlendirme ve Koordinasyon Birimi 0(312) 573 70 75
0(312) 573 71 04
0(312) 573 71 41
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı Sekreteryası 0(312) 573 70 74
Stratejik Planlama ve Performans Birimi 0(312) 573 73 37
0(312) 573 71 21
0(312) 573 71 23
0(312) 573 71 16
0(312) 573 70 90
0(312) 573 72 15
0(312) 573 72 86
0(312) 573 71 11
0(312) 573 72 80
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi 0(312) 573 70 79
0(312) 573 71 05
0(312) 573 71 01
0(312) 573 73 09
Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi 0(312) 573 71 02
0(312) 573 71 00
0(312) 573 72 48
0(312) 573 73 21
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Birimi 0(312) 573 71 10
0(312) 573 70 98
0(312) 573 71 47
0(312) 573 71 08
İÇ KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı Sekreteryası 0(312) 573 71 18
İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirilme Birimi 0(312) 573 71 44
0(312) 573 70 59
0(312) 573 72 91
İç Kontrol Sistemi Uyumlaştırma Birimi 0(312) 573 72 19
0(312) 573 71 94
0(312) 573 71 60
0(312) 573 71 98
Bilgi Paylaşımı ve Koordinasyon Birimi 0(312) 573 71 42
0(312) 573 71 94
Ön Mali Kontrol Birimi 0(312) 573 73 40
0(312) 573 71 43
0(312) 573 71 31
0(312) 573 73 42
0(312) 573 71 38
MALİ ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı Sekreteryası 0(312) 573 71 26
0(312) 573 72 36
Mali Analiz Birimi 0(312) 573 71 78
0(312) 573 73 22
0(312) 573 71 96
Kamu Zararları Birimi 0(312) 573 73 01
0(312) 573 71 95
Mali Mevzuat Düzenleme ve Mali Yük Birimi 0(312) 573 71 90
Mali Uygulamalar ve Görüş Verme Birimi 0(312) 573 73 01
0(312) 573 72 18
0(312) 573 71 39
0(312) 573 70 68
0(312) 573 70 73
DÖNER SERMAYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı Sekreteryası 0(312) 573 70 52-53
Bütçe İşlemleri Birimi 0(312) 573 71 58
0(312) 573 71 37
0(312) 573 71 33
0(312) 573 73 07
0(312) 573 72 90
Muhasebe İşlemleri Birimi 0(312) 573 72 64
0(312) 573 71 30
0(312) 573 71 54
0(312) 573 72 00
0(312) 573 71 12
Global Bütçe İşlemleri Birimi 0(312) 573 73 41
0(312) 573 71 35
0(312) 573 70 76
0(312) 573 71 46
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı Sekreteryası 0(312) 573 70 58
İç Hizmetler Birimi 0(312) 573 71 68
0(312) 573 71 74
0(312) 573 71 69
0(312) 573 72 85
Satınalma ve Tahakkuk Hizmetleri Birimi 0(312) 573 71 86
0(312) 573 72 11
0(312) 573 71 76
0(312) 573 73 28
0(312) 573 73 10
Mutemetlik Birimi 0(312) 573 71 79
0(312) 573 71 77
İhalelere Katılmaktan Yasaklama Birimi 0(312) 573 70 70
0(312) 573 71 70
0(312) 573 71 06
Teknik Hizmetler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 0(312) 573 72 50
0(312) 573 71 51
0(312) 573 71 83
Evrak ve Arşiv Birimi 0(312) 573 71 82
0(312) 573 71 81
0(312) 573 71 71
0(312) 573 71 63
0(312) 573 73 20