E-ihale ve Kamu İhale Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler Eğitimi
03 Şubat 2020

Başkan bey.jpg

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı,  İç Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonu ve Mali Analiz Dairesi Başkanlığının katkılarıyla 01 Ağustos 2019 tarihinde “ E-ihale ve Kamu İhale Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler Eğitimi" düzenlenmiştir.

 Eğitime, Bakanlığımız Merkez harcama birimleri ile Strateji Geliştirme Başkanlığında görev yapan  Daire Başkanları ve ilgili personel olmak üzere toplam 89 kişi katılmıştır.

 Eğitim Programı, saygı duruşu ve  İstiklal Marşının ardından, Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Dr. Abdulvahit SÖZÜER' in açılış konuşması ile başlamıştır. Başkanımız açılış konuşmasında; “Kamu alımlarında E-ihale süreci, sağlık market,  kamu alımlarında rekabetin arttırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, elektronik satın alma ve elektronik eksiltme uygulaması" konularında genel bilgilendirme yapmıştır

İç Kontrol Dairesi Başkanı Sn. Abdullah Yusuf UĞUZ, eğitimin genel çerçevesi hakkındaki konuşmasında;  Kamu ihalelerinde Ön mali kontrolün önemi hakkında bilgilendirme yapmış ve 2018 yılı içerisinde toplam 176 adet taahhüt ve sözleşme evrakının incelendiği tutarının ise yaklaşık 5 milyar TL olduğu,  konularında katılımcıları bilgilendirmiştir.

Kamu İhale Kurumundan,  Eğitici olarak Kamu İhale Uzmanı Celal ŞAHBUDAK “E-İhale" konusunda;

Grup Başkanı Murat YÜKSEK ise;  E-eksiltme ve Kamu İhale Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler “konulu Eğitiminde sunum yapmışlardır.

Haber Özeti: “ E-ihale ve Kamu İhale Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler Eğitimi" 01 Ağustos  2019  tarihlerinde  Sağlık Bakanlığı Bilkent Kampüsü Zemin Kat Eğitim Konferans salonunda düzenlenmiştir.

E Eksiltme.pdf
E-İHALE SUNUM.pdf
Mevzuatındaki Son Değişiklikler.pdf