Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 07.02.2018
18 Aralık 2019

20180207_faaliyet_ana.jpeg

2017-2018 İç Kontrol Eylem Planında KOS1.1’ de “İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.” genel şartına yönelik E.1.1.5 'te yer alan eylemde “İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının işleyişine yönelik merkez birimlerde farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak amacı ile belirlenen tarihlerde, periyotlarda veya birimlerin talep etmesi halinde toplantılar/ eğitimler/bilgilendirmeler yapılması” denilmektedir.

Bu kapsamda iç kontrol konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Şubat 2018 tarihinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nden toplam 48 personele, "İç Kontrol Farkındalık Eğitimi" verildi. İç Kontrol çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi verilerek, katılımcıların soruları ve görüşleri alındı.

  • 20180207_faaliyet_1.jpeg
  • 20180207_faaliyet_2.jpeg
  • 20180207_faaliyet_3.jpeg