İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı 07.03.2018
18 Aralık 2019İç Kontrol Eylem Planı'nda yer alan eylemlerin gerçekleşme durumları ile yapılması gereken çalışmalar konusunda Bakanlık Merkez Birimleri İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanları ve İç Kontrol Birim Sorumlularına ön bilgilendirme sonrası yapılan sunumla konuyla ilgili gerekli paylaşımlarda bulunuldu.

  • faaliyet_08032018_1.JPG