Proje Ekiplerine Yönelik Süreç ve Risk Çalıştayı 28-31 Mart 2018
18 Aralık 2019

SurecRisk1.jpeg

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında; İç Kontrol Dairesi Başkanlığımızca yürütülen “Organizasyon, Yönetişim ve İş Süreçlerinin Güncellenmesi” işine ilişkin 28 Mart- 31 Mart 2018 tarihlerinde “Proje Ekiplerine Yönelik Süreç ve Risk Çalıştayı” düzenlendi. Bakanlığımızda iç kontrol sistemi, süreç yönetiminde farkındalığın arttırılması, risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda kurumsal hafızanın oluşturularak merkez ve taşra teşkilatının çalışmalarına yön verilmesi, etkin ve verimli bir yönetim anlayışına destek verilmesi amacıyla Başkanlığımız tarafından düzenlenen çalıştaya Merkez Birimlerden ve İl Sağlık Müdürlüklerinden toplam 238 personelin katılımı sağlandı. Yapılan çalıştayda iç kontrol sistemi, mevzuatı, tarihçesi, hedefi, bileşenleri, standartları, süreç metodolojisi ve 2017-2018 Yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile İç Denetim Başkanlığınca İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi sunumu gerçekleştirildi. 16 ayrı grup oluşturulmak suretiyle süreç ve risk çalıştayı yapıldı. Ayrıca Strateji Geliştirme Başkanımız Dr. Abdulvahit SÖZÜER’in katılımı ile Serbest Kürsü şeklinde Merkez ve İl Sağlık Müdürlükleri katılımcıları ile güncel konuların değerlendirildiği oturum gerçekleştirildi.

  • IMG_0518.JPG
  • IMG_0521.JPG
  • IMG_0547.JPG
  • IMG_0553.JPG
  • IMG_0773.JPG
  • IMG_0775.JPG
  • IMG_0889.JPG