Yeni Teşkilat Yapılanması Sonrası Mali Uyum Eğitimi 12-14 Nisan 2018
18 Aralık 2019

maliuyumegitimi_1.jpg

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında, Başkanlığımız tarafından yürütülen "Sistem Finansmanı ve Yönetişim Projesi" doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerinin kendi ilindeki mali hususların yürütülmesi, koordinasyonu ve değerlendirmesine yönelik olarak Başkanlığımızca 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde "Yeni Teşkilat Yapılanması Sonrası Mali Uyum Eğitimi" gerçekleştirildi.

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 15.08.2017 tarihli 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak Teşkilatımızda birleşme sonrası yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanımız Sayın Dr. Abdulvahit SÖZÜER'in de katılımı ile mali hususlara ilişkin konularda eğitimler verildi.

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile Taşra Teşkilatı arasındaki koordinasyonun sağlanması, bilgi alışverişinin hızlandırılması ve Taşra Teşkilatında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması adına 252 katılımcı ile birlikte "İllerin Beklentileri ve Önerileri Çalıştayı" 7 ayrı grup oluşturularak düzenlendi.

Kamu Zararı-Kamu Alacağı.PPT
Genel Bütçe İş ve İşlemleri.pptx
İhalelere Katılmaktan Yasaklama.pptx
Ödenek Planlama, Tahsis, Taahhüt İşlemleri.ppt
İç Kontrol Eylem Planı.pptx
İl ÖZel İdareleri Ödenek Takip Sistemi.pdf
Kamu İhale Tebliği Değişiklikler.pdf
4734 Sorunlar ve Çözüm Önerileri.pdf
Taşınır ve Taşınmazların Yönetimi.pptx
Stratejik Plan Tanıtımı Sunumu_12.04.2018.pptx
Neden İç Kontrol.pptx
2018-1 Genelge Sunumu-Antalya.ppt

 • 1.JPG
 • 2_ (1).JPG
 • 2018-04-17-PHOTO-00000002.jpg
 • 5_.JPG
 • IMG_5936.JPG
 • IMG_5937.JPG
 • IMG_6060.JPG
 • IMG_6062.JPG
 • IMG_6074.JPG
 • IMG_6080.JPG
 • IMG_6089.JPG
 • IMG_6093.JPG
 • IMG_6122.JPG
 • IMG_6188.jpg
 • IMG_6228.JPG