İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Mardin 26 Kasım-1 Aralık 2018
18 Aralık 2019

Mardin_ (1).jpg

İç Kontrol Dairesi Başkanlığımızca yürütülen “Organizasyon, Yönetişim ve İş Süreçlerinin Güncellenmesi” Projesi kapsamında 26 Kasım -1 Aralık 2018 tarihleri arasında “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” Mardin ilinde düzenlenmiştir.

Başkanlığımız tarafından düzenlenen ve iç kontrol sistemi, süreç ve yönetiminde farkındalığın artırılması, risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda kurumsal hafızanın oluşturularak etkin ve verimli bir yönetim anlayışına destek verilmesini amaçlayan çalıştaya 19 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Destek Hizmetleri Başkan/Başkan Yardımcısı, İç Kontrol sorumlularının da yer aldığı 70 personelin katılımı sağlanmıştır.

Ayrıca 19 İl Sağlık Müdürlüğünden katılan personelimiz ile Mali Mevzuat konularının değerlendirmesi de yapılmıştır.