İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi İzmir 11-14 Aralık 2018
28 Kasım 2019

Izmir- (1).jpg

İç Kontrol Dairesi Başkanlığımızca yürütülen “Organizasyon, Yönetişim ve İş Süreçlerinin Güncellenmesi” Projesi kapsamında 11-14 Aralık 2018 tarihlerinde “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” İzmir ilinde düzenlenmiştir.


Başkanlığımızda, İç Kontrol Sistemi, süreç ve yönetiminde farkındalığın artırılması, risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda kurumsal hafızanın oluşturularak etkin ve verimli bir yönetim anlayışına destek verilmesi amacıyla, Başkanlığımız tarafından düzenlenen çalıştaya 21 İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan/Başkan Yardımcısı, İç Kontrol sorumlusu ve personelin katılımı ile toplamda 75 personelin katılımı sağlanmıştır.

Ayrıca 21 İl Sağlık Müdürlüğünden katılan personelimiz ile Mali Mevzuat konularının değerlendirmesi de yapılmıştır.