İç Kontrol Sistemi 2018 Yılı İlk 9 Aylık Değerlendirme Toplantısı 26.12.2018
18 Aralık 2019Sağlık Bakanlığı Merkez Harcama Birimleri İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanları ve İç Kontrol Sorumlularının katılımı ile 26.12.2018 tarihinde Eylem Planındaki eylemlere yönelik 2018 Yılı ilk 9 aylık döneme ilişkin gerçekleşen çalışmaların sunulduğu ve Başkanlığımızca oluşturulan İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programının tanıtıldığı toplantı düzenlenmiştir. Yapılan toplantıda Genel Müdürlüklerin eylemlere yönelik yapmış olduğu çalışmalar paylaşılmış olup soru, görüş ve öneriler alınarak toplantı tamamlanmıştır.

  • IK_9Ay_2.JPG
  • IK_9Ay_3.JPG
  • IK_9Ay_4.JPG
  • IK_9Ay_5.JPG
  • IK_9Ay_6.JPg
  • IK_9Ay_7.JPG