Stratejik Plan Odak Grup Çalıştayı 18-22 Mart 2019
18 Aralık 2019Bakanlık plan ve programların yürütülmesinde birimler arası koordinasyonun daha iyi sağlanması için oluşturulan Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) ekibi başta olmak üzere 75 kişinin katılımı ile 18-22 Mart 2019 tarihinde Stratejik Plan Odak Grup Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

2019–2023 Stratejik Plan'da yer alan hedeflerimize ulaşmak için Birimlerimizce gerçekleştirilmesi gereken faaliyet ve alt faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların tamamı SİZDES uygulaması üzerinde güncellenmiştir.

Çalıştay sonunda, faaliyet ve alt faaliyetlerin belirlenmesinde %91,5 luk tamamlanma oranına ulaşılmıştır.

SP_Grafik.jpg

  • Bolu_2019_2.JPG
  • Bolu_2019_3.JPG
  • Bolu_2019_4.JPG
  • Bolu_2019_5.JPG
  • Bolu_2019_6.JPG
  • Bolu_2019_8.JPG
  • Bolu_2019_21.JPG
  • Bolu_2019_92.JPG
  • Bolu_2019_97.JPG
  • Bolu_2019_99.JPG