Bolu İli “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” 24-26 Nisan 2019
18 Aralık 2019

Bolu (1).jpg

İç Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Organizasyon, Yönetişim ve İş Süreçlerinin Güncellenmesi” Projesi kapsamında 24-26 Nisan 2019 tarihlerinde “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” Bolu ilinde düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı; Taşra teşkilatına yönelik İç Kontrol sistemi, süreç ve yönetiminde farkındalığın artırılması, risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi, kurumsal hafızanın oluşturulması ile İç denetim konularında etkin ve verimli bir yönetim anlayışına destek verilmesi amacıyla, İç Kontrol Dairesi Başkanımız Abdullah Yusuf UĞUZ önderliğinde düzenlenen çalıştaya 14 İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan/Başkan Yardımcısı, İç Kontrol sorumlusu ve personel ile toplamda 66 personelin katılımı sağlanmıştır.

Ayrıca 14 İl Sağlık Müdürlüğünden eğitime katılan Destek Hizmetleri Başkan/Başkan Yardımcıları ile Mali Mevzuat konularının değerlendirmesi de yapılmıştır.