Strateji Geliştirme Başkanlığı İletişim ve Motivasyon Toplantısı 09.05.2019
18 Aralık 2019

STRJ Toplantısı (6).jpg

Strateji Geliştirme Başkanımız Dr. Abdulvahit Sözüer başkanlığında 09 Mayıs 2019 tarihinde İletişim ve Motivasyon Toplantısı düzenlenmiştir.

Bakanlığımız 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı Bilgi İletişim Standardı BİS 13.2 ‘de “Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.” Genel şartına yönelik “E 13.2.1 Birim amirlerinin kurumsallaşma kapsamında personelleri ile üç ayda bir toplantı yapmalarının sağlanması” eylemi gereğince 09 Mayıs 2019 tarihinde Bakanlığımız konferans salonunda Strateji Geliştirme Başkanımız Dr. Abdulvahit Sözüer başkanlığında ve İç Kontrol Dairesi Başkanımız Abdullah Yusuf UĞUZ’ un koordinatörlüğünde gerçeleştirilen toplantıya tüm Daire Başkanlarımız ile 100 personel katılım sağlamıştır.

Toplantıda İç kontrol Dairesinden Tülay ÇECE, Sevgi Şirin YAMAN, İsmail Hakkı DOĞAN, Ayşe KAÇAR, Mustafa Emrah KILÇIK ve Fatma TÜRKERİ'nin hazırlandığı ekip çalışmasına yönelik bir video gösterimi yapılmış, ardından Daire Başkanımız Abdullah Yusuf UĞUZ toplantının amacı ve çalışan memnuniyet anketinin sonuçlarına yönelik sunum yapmış, Danışmanımız Serkan GÜLENER ise Kurumsal Kültür ve Aidiyet konulu sunumunu gerçekleştirmiştir.

Personelin sorunları ve önerileri konularında Serbest kürsü oluşturularak, Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit SÖZÜER tarafından sorulara cevap verilmiştir. Ayrıca bu toplantıların daha sık yapılması gerektiği vurgulanmış, gösterimi yapılan kapanış videosu ile toplantı sona ermiştir.