İç Kontrol Eylem Planı Revizesi ile Liderlik ve Yönetişim Toplantısı 26 Eylül 2019
18 Aralık 2019İç Kontrol Eylem Planı E.13.2.1 Eylemi gereğince Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı Revizesi ile Liderlik ve Yönetişim Toplantısı

26 Eylül 2019 tarihinde Bakanlığımız zemin kat konferans salonunda Daire Başkanlarımız ve tüm Başkanlık personelinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda İç Kontrol Dairesi Başkanımız Sn. Abdullah Yusuf UĞUZ; İç Kontrol Eylem Planında neden revize ihtiyacının olduğu ve gelinen nokta hakkında genel bilgiler vermiştir.

Ayrıca Danışmalarımızdan Serkan Gülener Liderlik ve Yönetişim konusunda sunum gerçekleştirmiş ve toplantı tamamlanmıştır.

  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG
  • 8.JPG
  • 9.JPG
  • Kapak.JPG