Stratejik Plan Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı 01-04 Ekim 2019
18 Aralık 2019Bakanlık plan ve programların yürütülmesinde birimler arası koordinasyonun daha iyi sağlanması için oluşturulan Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) ekibi başta olmak üzere 72 kişinin katılımı ile 01-04 Ekim 2019 tarihinde Stratejik Plan Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

2019–2023 Stratejik Plan'da yer alan hedeflerimize ulaşmak için Birimlerimizin sorumluluğunda olan Hedef Kartlarındaki Göstergeler, Stratejiler, Eylem ve Alt Eylemlerde düzenlemeler yapılmıştır.

 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_1.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_2.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_3.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_4.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_5.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_6.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_7.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_8.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_9.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_91.JPG
 • StratejikPlan_Toplanti_10102019_92.JPG