İhale işlem dosyaları ön mali kontrol toplantısı 09.10.2019
20 Aralık 2019İhale işlem dosyalarının ön mali kontrole ilişkin incelemelerinde en çok karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri toplantısı gerekleştirilmiştir.

Toplantıya , İç Kontrol Dairesi Başkanı Sn. Abdullah Yusuf UĞUZ , Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu Satılmış ARDIÇ, Mali Hizmetler Uzmanı Tuncer ALCAN ve Sağlık Memuru  Serdar OKUYUCU ile
Sağlık Yatırımları  Genel Müdürlüğünden  Daire Başkanı Mücahit UZUNKAYA ve  ekibi olmak üzere toplam 11 kişi katılmıştır.

İç Kontrol Dairesi Başkanı Sn. Abdullah Yusuf UĞUZ, toplantının genel çerçevesi hakkındaki konuşmasında;  Kamu ihalelerinde Ön mali kontrolün önemi hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Söz konusu toplantıda, kamu alımlarında rekabetin arttırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, uygulamada birliğin sağlanmasında Ön mali kontrolün önemi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda sunum yapılmıştır.

“İhale işlem dosyalarının ön mali kontrole ilişkin incelemelerinde en çok karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri” toplantısı 09 Ekim  2019  tarihindeStrateji Geliştirme Başkanlığı 4 Nolu Toplantı salonunda düzenlenmiştir.