Ön Mali Kontrol Toplantısı (Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 14.10.2019
20 Aralık 2019



Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, İç Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonu ile 14 Ekim 2019 tarihinde “İhale işlem dosyalarının ön mali kontrole ilişkin incelemelerinde en çok karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.” toplantısı düzenlenmiştir.

    Toplantıya , İç Kontrol Dairesi Başkanı Sn. Abdullah Yusuf UĞUZ , Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu Satılmış ARDIÇ, Mali Hizmetler Uzmanı Tuncer ALCAN ve Sağlık Memuru  Serdar OKUYUCU ile
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden  Daire Başkanı Mehmet KARATAŞ ve  ekibi olmak üzere toplam 8 kişi katılmıştır.

    İç Kontrol Dairesi Başkanı Sn. Abdullah Yusuf UĞUZ, toplantının genel çerçevesi hakkındaki konuşmasında;  Kamu ihalelerinde Ön mali kontrolün önemi hakkında bilgilendirme yapmıştır.
Söz konusu toplantıda, kamu alımlarında rekabetin arttırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, uygulamada birliğin sağlanmasında Ön mali kontrolün önemi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar
( Doğrudan Temin 22 a, b, c kapsamında alımlar, sözleşme süresi, yaklaşık maliyet, belgelerin sunuş şekli, damga vergisi ) ve çözüm önerileri konusunda sunum yapılmıştır.

   “İhale işlem dosyalarının ön mali kontrole ilişkin incelemelerinde en çok karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri” 14 Ekim  2019  tarihindeStrateji Geliştirme Başkanlığı 4 Nolu Toplantı salonunda düzenlenmiştir.