Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Toplantısı 16.10.2019
20 Aralık 2019

sggm3..jpg

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, İç Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonu  ile 16 Ekim  2019 tarihinde
İhale işlem dosyalarının ön mali kontrole ilişkin incelemelerinde en çok karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.” toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıya , İç Kontrol Dairesi Başkanı Sn. Abdullah Yusuf UĞUZ , Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu Satılmış ARDIÇ, Mali Hizmetler Uzmanı Tuncer ALCAN ve Sağlık Memuru  Serdar OKUYUCU ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel  Genel Müdürlüğünden  Daire Başkanı Mustafa ÖRNEK ve  ekibi olmak üzere toplam 8 kişi katılmıştır.

İç Kontrol Dairesi Başkanı Sn. Abdullah Yusuf UĞUZ, toplantının genel çerçevesi hakkındaki konuşmasında;  Kamu ihalelerinde Ön mali kontrolün önemi hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Söz konusu toplantıda, kamu alımlarında rekabetin arttırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, uygulamada birliğin sağlanmasında Ön mali kontrolün önemi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ( 4734 sayılı Kanunun doğrudan temin (22 a,b,c ) kapsamında alımlar, ertesi geçen yüklenme,  sözleşmelerde işin süresi, ) ve çözüm önerileri konusunda sunum yapılmıştır.

“İhale işlem dosyalarının ön mali kontrole ilişkin incelemelerinde en çok karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri” 16 Ekim  2019  tarihindeStrateji Geliştirme Başkanlığı 4 Nolu Toplantı salonunda düzenlenmiştir.