6245 sayılı Harcırah Kanunun uygulanmasına yönelik 40 seri Nolu Genel Tebliğ
15 Aralık 2019

6245 sayılı Harcırah Kanunun uygulanmasına yönelik 40 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlanmıştır.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alanlara 01.04.2016 tarihinden itibaren ödenecek konaklama bedellerine ilişkin esasları belirlemek üzere 40 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlanmıştır.

Ulaşmak için Tıklayınız.