İç Kontrol Toplantı ve Çalıştayı düzenlenmiştir.
15 Aralık 2019

Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Hakkı ÖZTÜRK başkanlığında İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 13.04.2016 tarihinde Bakanlığımızda etkin ve verimli bir iç kontrol sisteminin uygulanması ve değerlendirilmesi amacı ile Merkez Birimlerinin İç Kontrol sorumluları ve personelin katılımı ile İç Kontrol Toplantı ve Çalıştayı düzenlenmiştir.

Düzenlenen toplantı ve çalıştaya Bakanlığımız Birimlerinden toplam 30 personel katılım sağlamıştır. Ayrıca çalıştaya İç Denetim Birimi Başkanı Emin Uyar ve İç Denetçi Abdulkadir GÜLKURUSU ile Elif ÇANKAYA katılım sağlamıştır. İç Denetçi Elif ÇANKAYA “İç Denetim Bakış Açısıyla İç Kontrol Uygulamaları” konulu sunum düzenlemiştir.
Düzenlenen çalıştayda; iç kontrolün tanımı ve amacı, iç kontrol bileşenleri, sorumluluklar, mevzuat, İç kontrol kapsamında Bakanlığımızda ve Başkanlığımızda yapılan çalışmalar, iç kontrol ve iç denetim ilişkisi, birimlerden beklentiler ve İç Kontrol Eylem Planı hususlarında sunumlar yapılmıştır.
Eylem planı standartlarına yönelik katılımcıların oluşturduğu gruplar ile çalıştay yapılmıştır. Gruplar yaptıkları standartlara yönelik grup çalışmalarını sunmuşlardır. Katılımcıların desteği ile etkin, verimli ve başarılı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonrası katılımcılara çalıştaya ilişkin değerlendirme anketi düzenlenmiştir.