overlay

Genel Bütçe ve Döner Sermaye Ödenek / Bütçe Kullanımı

İl Sağlık Müdürlükleri için Genel Bütçe ödeneklerine öncelik verilmesiyle ilgili genel yazı ektedir.

odenek_kullanimi_ust_yazi.pdf