Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Sisteminin Kurulması Toplantısı Yapılmıştır.

15 Aralık 2019