Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi
15 Aralık 2019

Bakanlık personelinin farkındalığının artırılması amacıyla Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü talebi doğrultusunda 07.12.2016 tarihinde, İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı hakkında Halk Sağlığı Kurumu Toplantı Salonunda İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanları ve Birim Sorumluları da dahil toplam 60 personele İç Kontrol Farkındalık eğitimi verilmiştir.

112 Acil Daire Başkanı Dr Musa Günay’ın açılış konuşmasının ardından Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı Tahir Koksal Güneş toplantı konusunda kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra İç Kontrol Birim Sorumlusu Tülay ÇECE İç Kontrol Sistemi, Mevzuatı ve İşleyişi ile İç Kontrol Eylem Planın Uygulanmasına ilişkin sunum yapmıştır. İç kontrol çalışmaları hakkında katılımcıların soruları ve görüşleri alınmıştır.

acil_saglik_anket_07122016.xlsx