Bakanlığımız Merkez ve Taşra Harcama Birimlerinin 2016 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesap Cetvellerinin Hazırlanmasına ilişkin İş ve İşlemler Hk.
15 Aralık 2019

2016 Yılı Tanşınır Yıl Sonu İşlemleri

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Harcama Birimlerinin 2016 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesap Cetvellerinin Hazırlanmasına ilişkin İş ve İşlemler Hk.

tasinir_yi_sonu_Islemleri_ustyazi.pdf