Bakanlığımız Merkez ve Taşra Harcama Birimlerinin 2016 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesap Cetvellerinin Hazırlanmasına ilişkin İş ve İşlemler Hk.

15 Aralık 2019