İç Kontrol Farkındalık Eğitimi
15 Aralık 2019

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeline İç Kontrol Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü talebi doğrultusunda 21.12.2016 tarihinde, İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı hakkında Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne İç Kontrolden sorumlu Daire Başkanı ve Birim Sorumlularının da katıldığı toplam 30 personele İç Kontrol Farkındalık eğitimi verilmiştir.

İç Kontrol Birim Sorumlusu Tülay ÇECE İç Kontrol Sistemi, Mevzuatı ve İşleyişi ile İç Kontrol Eylem Planın Uygulanmasına ilişkin sunum yapmıştır.

İç kontrol çalışmaları hakkında katılımcıların soruları ve görüşleri alınmıştır.

saglik_arastirmalari_anket21122016.xlsx