Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Saklama Süreli Standart Dosya Planı Revize Edilmiştir.
15 Aralık 2019