2018-2019-2020 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları
15 Aralık 2019

İl Sağlık Müdürlüklerimizin 2018-2019-2020 Yılları bütçelerini hazırlarken uyacakları hususları gösteren 2018-2019-2020 Yılları  İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları konulu yazımız ekte yer almaktadır.

2018-2019-2020 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütç_Ustyazi.pdf