overlay

ÖNEMLİ - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) Ödenek Aktarılabilmesi Hakkında

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılabilmesine ilişkin Bakanlık Makamından alınan 18.12.2017 tarihli ve 28015947-841.02.05-65 sayılı Onay

YİKOB Ödenek Aktarma